Członkowie zespołu autorskiego przy omawianiu projektów graficznych, luty 2009 r.

Zdjęcie: Claus Bach; Źródło: Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora

Zdjęcie: Claus Bach; Źródło: Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora

Zespół autorski wystawy

Dobierając zespół autorów wystawy połączono wiedzę fachowę z dziedziny badań nad historią pracy przymusowej i narodowego-socjalizmu, długoletnie doświadczenie w przygotowywaniu wystaw z szeroką znajomością zasobów międzynarodowych archiwów. Siedmioro historyków dokonujących kwerendy podzieliło się odpowiedzialnością merytoryczną, zajmując się różnymi kompleksami
tematycznymi i różnymi krajami.

Kierownictwo pojektu:
prof. dr Volkhard Knigge, dyrektor Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald
i Mittelbau-Dora

Kuratorzy:

mgr Rikola-Gunnar Lüttgenau, zastępca dyrektora Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora

dr Jens-Christian Wagner, dyrektor Muzeum - Miejsca Pamięci KL Mittelbau-Dora

Koordynator projektu:
mgr Jens Schley, (tematy wiodące: wyzwolenie, powrót do domu lub emigracja, debata o odszkodowaniach)

Pracownicy naukowi:

dr Jens Binner (Rosja, kraje nadbałtyckie i skandynawskie; tematy wiodące: niemiecka polityka wojny i okupacji, praca przymusowa w okupowanej Europie)

mgr Eva Kobler (Polska; tematy wiodące: praktyka rekrutacji, praca przymusowa
i zagłada Żydów)

dr Lutz Prieß (Rosja, Białoruś, Ukraina; tematy wiodące: radzieccy jeńcy wojenni, budownictwo i górnictwo, ruch oporu)

mgr Friedemann Rincke (Niemcy, Czechy; tematy wiodące: lata 1933 - 1939, Sinti
i Romowie, początek masowego stosowania pracy przymusowej na terenie Rzeszy)

dr Sabine Schweitzer (Francja, Belgia, Holandia; tematy wiodące: warunki pracy
i życia robotników przymusowych w Trzeciej Rzeszy)

mgr Johanna Wensch (Włochy, Europa Południowo-Wschodnia; tematy wiodące: radykalizacja w latach 1943 - 1945, aparat represji, praca przymusowa w obozach koncentracyjnych)

Sekretariat projektu:
Heike Dittmann