Wnioskodawcy w siedzibie polskiej organizacji partnerskiej, Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie“ w Warszawie.

Źródło: Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, Warszawa

Rosyjską organizacją partnerską była Fundacja „Porozumienie i Pojednanie” z Moskwy, która jednocześnie odpowiadała za wypłaty na Łotwie, Litwie i w państwach WNP.

Źródło: Fundacja „Porozumienie i Pojednanie”, Moskwa

Na Białorusi wnioskami zajmowała się organizacja partnerska „Porozumienie i Pojednanie“ w Mińsku.

Ta organizacja opiekowała się także wnioskodawcami z Estonii. Na zdjęciu: przewodnicząca białoruskiej organizacji społecznej byłych więźniów obozów nazistowskich „Ljos”, Olga Nechaj.

Źródło: Białoruska Fundacja „Porozumienie i Pojednanie”, Mińsk

Współpraca

Opracowanie wystawy wspierały międzynarodowe organizacje partnerskie Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“. Są to organizacje, które były odpowiedzialne za opracowywanie wniosków w programie wypłat dla byłych robotników przymusowych i innych ofiar nazistowskiego reżimu i dysponują do dzisiaj licznymi kontaktami z byłymi robotnicami i robotnikami przymusowymi.

Oprócz organizacji krajowych z Polski, Rosji, Ukrainy, Czech i Białorusi należą do tej grupy także takie organizacje jak Jewish Claims Vonference (JCC) oraz International Organisation for Migration (IOM):

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”
ul. Krucza 36
00-921 Warszawa, Polska
www.fpnp.pl

Ukraińska Fundacja Narodowa „Porozumienie i Pojednanie”
przy Radzie Ministrów Ukrainy
ul. Frunse 15
04080 Kijów, Ukraina
www.unf.kiev.ua

Państwowa Fundacja Federacji Rosyjskiej „Porozumienie i Pojednanie“
Konnyj per d 4
MOSKWA 115162, Federacja Rosyjska
www.fondvp.ru

Białoruska Fundacja„Porozumienie i Pojednanie”
ul. Jakuba Kolasa 39 a
220013 Mińsk, Białoruś
www.brfvp.com

Niemiecko-Czeska Fundacja na rzecz Przyszłości
Na Porici 12
Praga 1, Republika Czeska
www.fondbudoucnosti.cz

International Organization for Migration (IOM)
P.O.Box 71
1211 Genewa 19, Szwajcaria
www.iom.int

Conference on Jewish Material Claims against Germany (JCC)
Sophienstr. 26
60487 Frankfurt nad Menem, Niemcy
www.claims.org