Program wspierany przez Fundację: Warsztaty historyczne w Europie.

Spotkanie z naocznym świadkiem w czasie warsztatów historycznych w Mińsku, 2007 r.

Zdjęcie: Jan Zappner; Źródło: Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“

Program wspierany przez Fundację: Wolontariusze na rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Małgorzata Witalińska czyta herbrajskie napisy na nagrobku.

Zdjęcie: Łukasz Ziółkowski: Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“

Program wspierany przez Fundację: Spotkanie z byłymi robotnikami przymusowymi i innymi ofiarami nazizmu.

Wywiad z byłym robotnikiem przymusowym z Polski przed dawnym miejscem pracy na Rugii, 2005 r.

Zdjęcie: Katharina Rostock; Źródło: Centrum Dokumentacji Prora.

Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“

Wspierając projekt tej wystawy Fundacja chce przyczynić się do dyskusji o pracy przymusowej w czasach narodowego socjalizmu i do zachowania pamięci o losach byłych robotników przymusowych. Wszechstronna prezentacja ma na stałe utwalić w pamięci społecznej świadomość tego, że praca przymusowa miała miejsce
i wiedzę na temat tej historycznej niesprawiedliwości.

Pamiętając o ofiarach narodowosocjalistycznego bezprawia Fundacja EVZ opowiada się za umacnianiem praw człowieka i międzynarodowym porozumieniem. Ponadto nadal angażuje się w projekty na rzecz byłych ofiar. W ten sposób Fundacja EVZ jest wyrazem nadal istniejącej politycznej i moralnej odpowiedzialności państwa, przesiębiorstw i społeczeństwa za bezprawne czyny popełnione przez narodowych socjalistów.

Fundacja EVZ wspiera międzynarodowe projekty z zakresu

  • historii,
  • pracy na rzecz praw człowieka oraz
  • działań na rzecz ofiar narodowego socjalizmu.

Fundacja EVZ została założona w 2000 roku, przede wszystkim w celu organizacji wypłat na rzecz byłych robotników przymusowych. Programy wypłat zakończyły się w roku 2007. Kapitał zakładowy w wysokości 5,2 mrd euro wniosły państwo
i przedsiębiorstwa niemieckie. 358 mln zarezerwowano jako fundusz przeznaczony na wspieranie projektów. Z odsetek od tego kapitału Fundacja EVZ finansuje swoją stałą działalność.