Selekcja w obozie jenieckim

Rekrutacja do pracy w górnictwie

Latem 1942 roku dokonano selekcji radzieckich jeńców wojennych w obozie jenieckim w Zeithain w celu rekrutacji przymusowej siły roboczej dla belgijskich kopalni.

Źródło: Miejsce Pamięci Ehrenhain Zeithain

Pismo Paula Pleigera, Pełnomocnika Rzeszy ds. Węgla do Komendy Głównej Wehrmachtu, 30 czerwca 1941 r. (wyciąg).

Pleiger prosi o przydział
83 000 jeńców radzieckich do pracy przy wydobyciu węgla.

Źródło: Archiwum Federalne, Freiburg

Urządowa adnotacja na temat referatu eksperta zbrojeniowego Wehrmachtu z dnia 20 lutego 1942 r.

Werner Mansfeld, starszy radca ministerialny
w Ministerstwie Pracy Rzeszy wygłosił w Urzędzie Gospodarki Obronnej
i Zbrojeniowej Wehrmachtu referat na temat wykorzystania pracy radzieckich jeńców wojennych i cywilistów.

Źródło: Archiwum Federalne, Freiburg

Selekcja w obozie jenieckim

Latem 1942 roku Karl Schmitt, specjalista ds. górnictwa Wehrmachtu z belgijskiego Liège pojechał z żoną na urlop do Berlina. Po drodze odwiedził obóz jeniecki
w Zeithain w Saksonii. Jeńcy radzieccy otrzymali rozkaz stawienia się na musterunek do pracy w belgijskich kopalniach, kontrolowanych przez Niemców.
W tym celu sprawdzano, czy dysponują odpowiednimi warunkami fizycznymi. Karl Schmitt decydował, kto trafi do transportu belgijskiego, a kto nie.

Jeńców radzieckich często zmuszano do pracy w kopalniach. Główny Urząd Rzeszy ds. Bezpieczeństwa wydał zarządzenie, aby zatrudniać ich tylko całymi kolumnami
i uniemożliwić im kontakt z pracownikami niemieckimi. Administracji wydawało się, że kopalnie w szczególnej mierze nadawały się do wypełniania tego zarządzenia.