Heike Dittmann

Curriculum Vitae

1993–2005

Zarządzanie projektami, referentka, księgowość, kasa i administracja w administracji komunalnej

2007–2008

Sekretariat projektu i zarządzanie finansami projektu „Międzynarodowa konferencja na temat Urban Biodiversity & Design – Erfurt 2008“

od 2008 r.

Pracownik Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora, prowadzenie sekretariatu projektu „Praca przymusowa
w narodowym socjalizmie“

Odpowiedzialność merytoryczna

Prowadzenie sekretariatu, koordynacja i zarządzanie zasobami projektu (wraz z księgowaniem), organizacja
i koordynacja podróży służbowych w celu przeprowadzenia kwerend, rozliczanie kosztów podróży