Katalog może zostac również zamówiony przez księgarnię specjalną Miejsca Pamięci Buchenwald o historii narodowego socjalizmu, obozu koncentracyjnego i obozu specjalnego. Możecie go zamówić telefonicznie +49 (0) 3643 430 151 lub przez E-Mail.

 

O zamówienie egzemplarzy recenzyjnych katalogu proszę zwrócić się do naszego działu PR.

Praca przymusowa.
Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna

Podczas drugiej wojny światowej w Rzeszy Niemieckiej i w krajach okupowanych pracowało przymusowo ponad dwadzieścia milionów ludzi z niemal całej Europy. Nazistowskie Niemcy długo planowały i przygotowywały wojnę. Miała ona na celu podbój i eksploatację Europy. W związku z tym tereny okupowane zostały ograbione, a miliony mężczyzn, kobiet i dzieci wywiezione do Rzeszy.

Robotnicy przymusowi byli zatrudniani wszędzie – w zakładach zbrojeniowych, na budowach, w rolnictwie, rzemiośle oraz prywatnych gospodarstwach domowych. Miał z nimi do czynienia każdy Niemiec – zarówno żołnierz armii okupacyjnej
w Polsce, jak i gospodyni wiejska w Turyngii. Na sposobie traktowania robotników przymusowych odcisnął piętno narodowosocjalistyczny rasizm. Mimo to pracodawcom pozostawało pewne pole manewru. Ostatecznie to od nich zależało, czy odnosili się do swoich robotników po ludzku, czy też poniżali ich albo maltretowali.

Aby udostępnić odwiedzającym w sposób dostępny i plastyczny nad wyraz złożony temat „pracy przymusowej” sześćdziesiąt reprezentatywnych przypadków prezentuje sedno wystawy. Zostały one skrupulatnie wyszukane dla celów wystawy w wielu archiwach w całej Europie. Strona internetowa wystawy prezentuje od 6 września 2010 r. wgląd w wybór materiałów.