Projekty pomocy i poradnie

Deutsche Dienststelle (WASt.)
Możliwość badania losów byłych jeńców wojennych. Tzw. „Wehrmachtsauskunftsstelle“ czyli Biuro Informacji Wehrmachtu zgromadziło 1,5 miliona dokumentów dotyczących zagranicznych jeńców wojennych.
www.dd-wast.de

Pomoc dla byłych robotników przymusowych
Inicjatywa berlińskiego stowarzyszenia Kontakte-Kontakty na rzecz byłych robotników przymusowych, którzy do tej pory nie otrzymali odszkodowania.
www.buerger-engagement-fuer-ns-zwangsarbeiter.de

Międzynarodowe Biuro Poszukiwań w Arolsen
Możliwość osobistego zbadania losów swoich bliskich. Jego zasoby obejmują ponad 50 milionów dokumentów i akt. Jest to największe na świecie archiwum z dokumentami dotyczącymi ofiar dyktatury narodowo-socjalistycznej.
www.its-arolsen.org

Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“
Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ wspiera różnorakie projekty pomagające ofiarom narodowego-socjalizmu i służące zachowaniu pamięci o nazistowskiej pracy przymusowej.
www.stiftung-evz.de

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie“
Fundacja finansuje programy edukacyjne i spotkania, a także programy pomocy dla byłych polskich robotników przymusowych.
www.fpnp.pl