Składanie wieńca na byłym placu apelowym KL Buchenwald w 60 rocznicę wyzwolenia.

Źródło: Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora

Zwiedzanie byłego baraku w Miejscu Pamięci Buchenwald w ramach całodziennego programu pedagogicznego, 2008 r.

Zdjęcie: Claus Bach, Źródło: Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora

Sztolnie byłej podziemnej fabryki rakiet, Miejsce Pamięci KL Mittelbau-Dora, 2008 r.

Zdjęcie: Claus Bach, Źródło: Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora.

 

Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora

Miejsca pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora dysponują wieloletnim doświadczeniem w naukowym opracowywaniu i muzealnej prezentacji czasów narodowego socjalizmu i jego skutków. W czasie realizacji nowej koncepcji prezentacji historii w obydwóch muzeach po roku 1989 zorganizowano do dzisiaj pięć dużych wystaw stałych
i wędrownych, pokazywanych z powodzeniem w kraju i za granicą, które umożliwiły nowe spojrzenie na zbrodnie nazistowskiego rządu. Ponadto, dzięki wsparciu licznych sponsorów, w tym samym okresie zrealizowano także modelowe projekty banków danych (zbiór znalezisk archeologicznych i cyfrowe archiwum fotograficzne). Fundacja współpracuje z instytucjami naukowymi i muzeami historycznymi na całym świecie. Poza tym Buchenwald i Mittelbau-Dora są także ważnymi dla międzynarodowej publiczności miejscami pamięci o zbrodniach narodowego socjalizmu. Piecza nad spuścizną tych, którzy przeżyli, należy do codziennej pracy Fundacji.

Jednym z wiodących tematów badań i pracy pedagogicznej jest temat pracy przymusowej. Stała ekspozycja Miejsca Pamięci KL Mittelbau-Dora, odznaczona
w 2008 roku nagrodą za sposób prezentacji muzelanej, jest centralnym miejscem prezentacji historii pracy niewolniczej w obozach koncentracyjnych. Po jej otwarciu powstał projekt opracowania międzynarodowej wystawy wędrownej, ukazującej cały system pracy przymusowej w narodowym socjalizmie. Projekt ten wsparła Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”.