Historia motywu na plakacie (Moskwa)

Obóz przejściowy Berlin-Wilhelmshagen, grudzień 1942 r.

Pracownice Urzędu Pracy rejestrowały robotnice przymusowe i wręczyły im dokumenty.

Zdjęcie: Gerhard Gronfeld; Źródło: Niemieckie Muzeum Historyczne, Berlin.

Obóz przejściowy Berlin-Wilhelmshagen, grudzień 1942 r.

Robotnicy przymusowi przebywali tutaj tylko kilka dni. Byli przewożeni jak najszybciej do miejsc zatrudnienia. Co cztery, pięć dni do obozu przybywały nowe transporty robotników.

Zdjęcie: Gerhard Gronfeld; Źródło: Niemieckie Muzeum Historyczne, Berlin.

Robotnice przymusowe ze Związku Radzieckiego po przybyciu do obozu przejściowego w Berlinie Wilhelmshagen, grudzień 1942 r.

Zdjęcie: Gerhard Gronfeld; Źródło: Niemieckie Muzeum Historyczne, Berlin.

Obóz przejściowy Berlin-Wilhelmshagen, grudzień 1942 r.

Pracownice Urzędu Pracy rejestrowały robotnice przymusowe i wręczyły im dokumenty.

Zdjęcie: Gerhard Gronfeld; Źródło: Niemieckie Muzeum Historyczne, Berlin.

Plakat międzynarodowej wystawy wędrownej „Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna” w Moskwie.

Wystawę pokazywano od 22 czerwca do 21 listopada 2011 roku w Centralnym Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945.

More on the subject

The exhibition

Catalog

Historia motywu na plakacie

Na plakacie wystawy umieszczono zdjęcie przedstawiające przybycie robotnic przymusowych ze Związku Radzieckiego do obozu przejściowego w Berlinie Wilhelmshagen w grudniu 1942 roku.

Od wiosny 1942 roku deportowani mężczyźni, kobiety i dzieci przybywali codziennie transportami kolejowymi do tzw. obozów przejściowych, które zakładano w charakterze regionalnych centrów rozdzielczych na całym terenie Rzeszy Niemieckiej.

Nowo przybyli musieli najpierw poddać się dezynfekcji. Potem następowała rejestracja przez pracowników Urzędów Pracy i wręczenie kart względnie książek pracy. Na koniec przydzielano ich do firm, które złożyły wniosek o przydział robotników.

Często Urzędy Pracy wyznaczały dni, w które rolnicy lub przedstawiciele firm rzemieślniczych mogli za opłatą dokonać wyboru robotników. Byli robotnicy przymusowi opisują w swoich wspomnieniach takie sytuacje jako targi niewolników.