Uroczyste otwarcie międzynarodowej wystawy „Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna“ na Zamku Królewskim w Warszawie

Na otwarciu w Warszawie w dniu 9 stycznia 2013 na Zamku Królewskim przemawiać będą:

Powitanie
prof. dr hab. Andrzej Rottermund
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

Słowo powitalne
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

Słowo powitalne
Cornelia Pieper
Minister Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Przypominać, rozumieć i działać
Günter Saathoff
Zarząd Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ (EVZ)

Pamiętać i pomagać
Dariusz Pawłoś
Przewodniczący Zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie“

O wystawie
prof. dr Volkhard Knigge
Dyrektor Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald und Mittelbau-Dora

Wspomnienia byłego robotnika przymusowego
Bogdan Bartnikowski
pisarz, były więzień Auschwitz-Birkenau i robotnik przymusowy w Berlinie