Wystawa poświęcona pracy przymusowej w narodowym socjalizmie została uroczyście otwarta 22 czerwca 2011 roku w Centralnym Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Moskwie.

Źródło: Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora

Uroczyste otwarcie międzynarodowej wystawy wędrownej „Praca przymusowa. Niemcy, pracownicy przymusowi i wojna” w moskiewskim Centralnym Muzeum Wielkiej Wony Ojczyźnianej 1941-1945.

Z okazji 70 rocznicy niemieckiej napaści na Związek Radziecki Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora zaprezentowała w moskiewskim Centralnym Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej wystawę „Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna”. Wystawa objęta patronatem ówczesnego prezydenta RFN Christiana Wulffa została stworzona z inicjatywy fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (EVZ) i powstała przy jej wsparciu.

Na otwarciu wystawy 22 czerwca 2011 roku, w 70 rocznicę niemieckiej napaści na Związek Radziecki, odczytano słowa powitalne napisane przez Dmitrija Anatolewicza Miedwiediewa, prezydenta Federacji Rosyjskiej i Christiana Wulffa, ówczesnego prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Po raz pierwszy w historii rocznicę niemieckiej napaści na Związek Radziecki uczczono w Rosji pokazując tam wystawę historyczną pochodzącą z Niemiec.

W czasie otwarcia moskiewskiej ekspozycji 22 czerwca 2011 w Galerii Sztuki Centralnego Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej przemawiali:

Powitanie
Władimir Iwanowicz Zabarowskij
Dyrektor Centralnego Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej

Słowo powitalne prezydenta Dmitrija Anatolewicza Miedwiediewa
Andriej Jewgeniewicz Busygin
Wiceminister Kultury Federacji Rosyjskiej

Słowa powitalne byłego prezydenta RFN Christiana Wulffa
Ulrich Brandenburg
Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Federacji Rosyjskiej

„W drodze do sprawiedliwości i prawdy“
Dr Martin Salm
Przewodniczący zarządu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“

O wystawie
Prof. dr Volkhard Knigge
Dyrektor Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora

„To nie może się powtórzyć“
Nikołaj Andriejewicz Machutow
Przewodniczący Międzynarodowego Związku byłych nieletnich więźniów faszyzmu; członek Rosyjskiej Akademii Nauk