Moduły wystawy

Prolog.

Na klace schodowej Muzeum Żydowskiego zwiedzający konfrontowani są z różnymi przejawami pracy przymusowej w czasach nazizmu.

Źródło: gewerk design, Berlin

Przyzwyczajenie. Przemoc i wykluczanie ze wspólnoty przed wojną.

Propagowana „wspólnota narodowa“ Niemców i praca przymusowa osób wykluczonych uzupełniały się wzajemnie. Mechanizmy narzucanego przemocą wykluczania funkcjonowały często na oczach wszystkich w przestrzeni publicznej.

Źródło: gewerk design, Berlin

Zjawisko masowe. Praca przymusowa w Trzeciej Rzeszy

Po załamaniu się strategii wojny błyskawicznej Niemcy deportowali na tereny Trzeciej Rzeszy 13 milionów ludzi w charakterze robotników przymusowych. Trafili oni do wrogiego im otoczenia. Tylko niewielu Niemców traktowało ich z szacunkiem i po ludzku.

Źródło: gewerk design, Berlin

Relacje świadków historii.

Dzisiaj byli robotnicy przymusowi odgrywają ważną rolę jako świadkowie historii. W swoich wypowiedziach uświadamiają, jak ważne jest to, aby międzynarodowe doświadczenie pracy przymusowej stało się żywotnym jądrem pamięci europejskiej.

Źródło: gewerk design, Berlin

Radykalizacja. Praca przymusowa w okupowanej Europie

Źródło: gewerk design, Berlin

Zdjecia: Wyzwolenie. Rozrachunek z pracą przymusową i jej następstwa

Źródło: gewerk design, Berlin

Opracowanie graficzne

Twórcom wystawy przyświeca ambitny cel: obszerne przedstawienie historii pracy przymusowej. Osiągnąć chcą go koncentrując się na wyborze reprezentatywnych pojedynczych przypadków, intensywnie je omawiając i przekładając na sugestywne obrazy.

Prezentując wyniki badań prowadzonych na całym świecie wystawa pokaże jedyne w swoim rodzaju i w dużym stopniu dotychczas nieznane materiały. Niezwykle drobiazgowy przekaz historyczny umożliwia rekonstrukcję historycznych wydarzeń
i losów. Wystawa układa dokumenty w sugestywne sceny, umożliwiające zwiedzającym zrozumienie biegu historii na podstawie lektury oryginalnych świadectw. Z połączenia poszczególnych reprezentatywnych scen wyłania się całościowy obraz nazistowskiego systemu pracy przymusowej, co pozwala zrozumieć charakter tego systemu, będącego zarówno zjawiskiem masowym, jak
i zbrodnią przeciwko społeczeństwu.

Opracowanie graficzne, architektura i realizacja wystawy
gewerk design, Berlin
Kierownictwo artystyczne: Jens Imig, Stefan Rothert, Birgit Schlegel
Architektura wystawy: Jens Imig, Johannes Gotaut, Jan Leisse
Kierownictwo produkcji, zarządzanie projektem: Klaus Fermor
Koordynacja produkcji: Ann-Christin Warntjen
Wygląd i grafika: Birgit Schlegel
Skład: Klaus Böhm
Produkcja mediów: Marten Suhr
Koordynacja mediów : Lester Balz

Budowa wystawy

Walther Expointerieur, Coswig

Planowanie i realizacja mediów / Produkcja wideo

artavi Kamratowski + Pisarz GbR, Berlin

Oświetlenie

Light-Tool Lichtdesign, Falkensee

Dekoracje

Thomas Fißler und Kollegen, Niederschöna
David Adam, Peter Borucki, Olaf Brusdeylins, Daniel Klawitter, Falk Lehmann

Produkcja dźwięku / nagrania:
speak low – Krewer & Teichmann GbR
Reżyseria: Vera Teichmann, Harald Krewer
Udźwiękowienie: C60 Studio, Christian Mevs
Lektorzy: Eric Hansen, Ulrike Hübschmann, Christa Lewis, Michael Rotschopf, Clayton Nemrow

Litografia

Bildpunkt Druckvorstufen GmbH, Berlin; Bild1Druck GmbH, Berlin

Druk cyfrowy

Bild1Druck GmbH, Berlin; Lissowski Werbung, Radebeul; Novak Siebdruck, Berlin

Reprodukcje

Schein Berlin, Daniel Porsdorf, Berlin; gewerk design, Birgit Schlegel, Berlin

Budowa modeli

Sehen + Verstehen, Peter Götz, München

Banki danych i opracowanie graficzne stron internetowych

werkraum.media, Frieder Kraft und Dirk Koritnik, Weimar
fastvisions.design, Robert Radermacher, Berlin

Pedagogiczne media towarzyszące / informacje dla prasy

werkraum.media, Frieder Kraft, Weimar

Opracowanie graficzne katalogu

werkraum.media, Frieder Kraft unter Mitarbeit von Christian Brüheim and Ralf Jehnert, Weimar

Interwencja publiczna

Anke Heelemann, Weimar