Muzeum Żydowskie w Berlinie

Wystawę czasową „Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna“ pokazano w starym gmachu muzeum.

Źródło: Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora

Muzeum Żydowskie w Berlinie

Lindenstraße 9–14

10969 Berlin

www.jmberlin.de

Berlińska stacja wystawy „Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna” uwieńczona sukcesem.

Wystawę pokazywano pod patronatem ówczesnego prezydenta RFN Christiana Wulffa od 27 września do 30 stycznia 2011 roku w Berlinie. Obejrzało ją 40 000 osób, dzięki czemu stała się jedną z najbardziej udanych i zauważonych przez międzynarodową opinię publiczną  zmiennych wystaw pokazywanych przez Muzeum Żydowskie w Berlinie i Fundację Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelba-Dora.

Zarówno prasa, jak i publiczność z uwagą przyjęła liczne imprezy towarzyszące oraz program pedagogiczny wystawy. Rozgłos medialny i reakcja publiczności na tę międzynarodową wystawę świadczą o jej aktualności i o zainteresowaniu historią zbrodni pracy przymusowej i jej skutkami po 1945 roku.