Miejsca pamięci, muzea i „lieux de mémoire”

Centrum Dokumentacji Nazistowskiej Pracy Przymusowej  Berlin-Schöneweide
Strona internetowa miejsca pamięci w byłym obozie dla robotników przymusowych w Berlinie Schöneweide.
www.topographie.de/dz-ns-zwangsarbeit

Miejsce Pamięci Breitenau
Strona internetowa miejsca pamięci w byłym obozie pracy w Breitenau.
www.gedenkstaette-breitenau.de

Miejsce Pamięci Ehrenhain Zeithain
Strona internetowa miejsca pamięci w byłym obozie jenieckim w Zeithain koło Riesy.
www.ehrenhain-zeithain.de

Miejsce Pamięci KL Mittelbau-Dora
Tematem wiodącym pracy pedagogicznej i naukowej Miejsca Pamięci KL Mittelbau-Dora  jest temat pracy przymusowej w nazistowskich obozach pracy.
www.dora.de

Forum Miejsc Pamięci
Ten portal internetowy służy usieciowieniu niemieckich miejsc pamięci.
www.gedenkstaettenforum.de

Centrum Dokumentacji Nazizmu miasta Kolonia
Strona internetowa miejsca pamięci w byłej siedzibie Gestapo miasta Kolonii. Strona zawiera także dostępny online bank danych dotyczących obozów pracy przymusowej w Kolonii.
www.museenkoeln.de/ns-dok

United States Holocaust Memorial Museum
Portal internetowy USHMM w Waszyngtonie, zawierający różne banki danych, oferuje wiele możliwości wyszukiwania danych związanych z tematem pracy przymusowej.
www.ushmm.org

Yad Vashem
Portal internetowy Muzeum Jad Waszem w Jerozolimie z obszerną ofertą informacyjną na temat nazistowskiej pracy przymusowej.
www.yadvashem.org