Materiały edukacyjne i dydaktyczne na temat pracy przymusowej w narodowym socjalizmie

Nauka z historii
Stale aktualizowany portal internetowy stowarzyszenia „Nauka z historii“, zawierający liczne odsyłacze i oferty dotyczące tematu pracy przymusowej w pracy pedagogicznej.
www.lernen-aus-der-geschichte.de

Wygnanie, obcość i migracja
Na stronach Klubu Emigranta można znaleźć liczne karty pracy dotyczące tematu pracy przymusowej i emigracji po roku 1945.
www.exil-club.de

Materiały do lekcji na temat nazistowskiej pracy przymusowej
Bank danych, powstały dzięki pomocy Fundacji EVZ, zawiera obszerne informacje na temat materiałów pedagogicznych związanych z tematem pracy przymusowej w narodowym socjalizmie.
www.stiftung-evz.de/projekte/geschichte/datenbank_unterrichtsmaterialien