mgr Rikola-Gunnar Lüttgenau

Curriculum Vitae

1986–1992

Studia magisterskie w zakresie historii i medioznawstwa ze specjalizacją w dziedzinie dydaktyki historii w Bochum, Hamburgu i Düsseldorfie.

1993

Pracownik naukowy w Muzeum-Miejscu Pamięci Buchenwald

1995

Zastępca dyrektora Muzeum-Miejsca Pamięci Buchenwald

od 1999

Zastępca dyrektora Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora

Wybrane publikacje

(red.), Materiały robocze z historii KL Buchenwald, Weimar 2008.

(red.), Nazistowski Weimar. Plan miasta, Weimar 2007.

(red. wraz z Volkardem Knigge i Annegret Schüle), Technicy ostatecznego rozwiązania. Topf & Söhne – Budowniczowie pieców oświęcimskich, Weimar 2005.

Buchenwald zostaje włączony do NRD, w: Lothar Ehrlich, Gunther Mai (red.), Klasyka weimarska za czasów Ulbrichta, Köln/Wien 1999.

(red. wraz z Bodem Ritscherem), Sowiecki Obóz Specjalny nr 2 1945–1950. Katalog stałej wystawy historycznej, Getynga 1998.

Kurator wystaw (wybór)

Czarno na białym. Zdjęcia z KL Buchenwald, wirtualna wystawa od 2008 r.

Czarno na białym. Zdjęcia z KZ Buchenwald, wystawa wędrowna od 2007 r.

Technicy „Ostatecznego rozwiązania“. Topf & Söhne – Budowniczowie pieców oświęcimskich, wystawa wędrowna
od 2005 r.

Zapomniane kobiety z Buchenwaldu. Praca niewolnicza więźniarek w przemyśle zbrojeniowym, wystawa wędrowna od 2001 r.

Historia Miejsca Pamięci Buchenwald, stała wystawa w Miejscu Pamięci Buchenwald, otwarta w 1999 r.

Sowiecki Obóz Specjalny nr 2, stała wystawa w Miejscu Pamięci Buchenwald, otwarta w 1997 r.

Obóz koncentracyjny Buchenwald 1937–1945 (Współautor koncepcji), stała wystawa w Miejscu Pamięci Buchenwald, otwarta w 1995 r.

Odpowiedzialność merytoryczna

Kurator

dr Jens-Christian Wagner

Curriculum Vitae

1987–1995

Studia magisterskie z zakresu historii średniowiecza i historii nowszej, geografii oraz filologii romańskiej w Getyndze
i Santiago de Chile

1996

Tłumacz (język niemiecki i angielski); współpraca z Miejscem Pamięci KZ Mittelbau-Dora

1997

Praca przy opracowywaniu koncepcji stałej wystawy w Muzeum Peenemünde

Doktorat w ramach projektu finansowanego przez Fundację Volkswagena („Czyn i obraz“) na uniwersytecie w Getyndze (u prof. dr. Bernda Weisbroda)

2000

Gościnne uczestnictwo w programie badawczym „Historia Towarzystwa im. cesarza Wilhelma za czasów narodowego socjalizmu“ (Berlin)

od 2001 r.

Pracownik naukowy Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora (od 2001 r dyrektor miejsca pamięci Mittelbau-Dora); działalność dydaktyczna  na Universytecie w Getyndze

Wybrane publikacje

Praca przymusowa w narodowym socjalizmie – przegląd, w: Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna. Tom towarzyszący międzynarodowej wystawie wędrownej, pod redakcją Volkharda Knigge i in., Weimar 2010, str. 180–193.

Ellrich 1944/45. Obóz koncentracyjny i praca przymusowa w małym niemieckim miasteczku. Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora, Getynga 2009.

Work and extermination in the concentration camps, w: Jane Caplan, Nikolaus Wachsmann (red.), Concentration Camps in Nazi Germany, London 2009, str. 127–148.

(wraz z Bernhardem Streblem) “No time to debate and ask questions”: Forced labor for science in the Kaiser Wilhelm Society, 1939–1945, w: Susanne Heim, Karola Sachse, Mark Walker (red.), The Kaiser Wilhelm Society under National Socialism, Cambridge 2009, str. 47–73.

(wraz z Karstenem Uhlem) Obóz koncentracyjny Mittelbau-Dora. Miejsce kaźni Polaków, w: Zeszyty Majdanka 24 (2008), str. 65–122.

Mittelbau-Dora, obóz główny i podobozy, w: Wolfgang Benz/Barbara Distel (red.), Miejsce terroru. Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych, tom 7, Monachium 2008, str. 223–342.

(red.) Obóz koncentracyjny Mittelbau-Dora 1943–1945. Tom towarzyszący stałej wystawie miejsca pamięci Mittelbau-Dora, Getynga 2007.

(red. wraz z Helmutem Kramerem i Karstenem Uhlem) Praca przymusowa w narodowym socjalizmie i rola wymiaru sprawiedliwości. Sprawcy, powojenne procesy i dyskusja dotycząca kwestii odszkodowań, Nordhausen 2007.

Praca przymusowa na rzecz „ostatecznego zwycięstwa“. Obóz koncentracyjny Mittelbau-Dora 1943–1945, Erfurt 2006.

Ofiary rakietowego szaleństwa. Praca przymusowa w Peenemünde i Mittelbau-Dora, w: Johannes Erichsen/Bernhard M. Hoppe (red.), Peenemünde. Mit i historia rakiety w latach 1923–1989, Berlin 2004, str. 43–52.

(wraz z Bernhardem Streblem) Praca przymusowa na rzecz instytucji badawczych Towarzystwa im. cesarza Wilhelma
w latach 1939–1945. Przegląd, Berlin 2003 (Wyniki. Przedruk wyników badań programu badawczego „Historia Towarzystwa im. cesarza Wilhelma w nrodowym socjalizmie“; 11).

Produkcja śmierci. Obóz koncentracyjny Mittelbau-Dora, Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora, Getynga 2001 (= Diss., Univ. Göttingen 1999).

(red.) Obóz koncentracyjny Mittelbau-Dora. Katalog towarzyszący wystawie historycznej w Miejscu Pamięci Mittelbau-Dora, Getynga 2001.

Jeszcze raz  o pracy i Zagładzie. Praca więźniów w obozie koncentracyjnym Mittelbau-Dora w latach 1943–1945,
w: Norbert Frei, Sybille Steinbacher, Bernd C. Wagner (red.), Wykorzystywanie – Zagłada – Publiczność. Studia z nazistowskiej polityki obozów koncentracyjnych, Monachium 2000 (= Prace i źródła z historii Auschwitz; 4), str. 11–41.

System podobozów KL Mittelbau-Dora, w: Ulrich Herbert, Karin Orth, Christoph Dieckmann (red.), Nazistowskie obozy koncentracyjne. Rozwój i struktura, Getynga 1998, str. 707–729.

Kurator wystaw

„Praca przymusowa na rzecz ostatecznego zwycięstwa“. Obóz koncentracyjny Mittelbau-Dora, wystawa wędrowna od 2009 r.

KZ Mittelbau-Dora, 1943–1945, stała wystawa w miejscu pamięci KZ Mittelbau-Dora, otwarta w 2006 r.

Odpowiedzialność merytoryczna

Kurator wystawy