Linki

W zakładce aktualnośći, w punkcie informacja prasowa znajdą Państwo wybór fotografii, które mogą być wykorzystane w ramach tworzenia relacji na temat wystawy „Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna“ w Arkadach Kubickiego Zamek Królewski  (09.01.2013–08.03.2013).

Kontakt

Międzynarodowa wystawa objazdowa „Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna“

Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora
99427 Weimar-Buchenwald

kontakt prasowy:
Dr. Philipp Neumann-Thein

Tel.: +49 (0) 3643 430 156
Fax: +49 (0) 3643 430 100
E-Mail

koordynator projektu:
Dr. des. Gero Fedtke

Tel.: +49 (0) 3643 430 179
E-Mail