Konsultacja naukowa

Kuratorium Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora czuwa nad merytorycznym i graficznym opracowaniem wystawy. W skład Kuratorium wchodzą historycy i muzealnicy o międzynarodowej renomie.

Kuratorium Naukowe Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora:

prof. dr Norbert Frei (prezes), Jena

prof. dr  Bernd Bonwetsch, Bochum

prof. dr Włodzimierz Borodziej, Warszawa

prof. dr Rainer Eisfeld, Osnabrück

prof. dr Mary Fulbrook, Londyn

dr Josef Henke, Koblenz

prof. dr Detlef Hoffmann, München

prof. dr Lutz Niethammer, Jena

dyrektor muzeum Jutta Penndorf, Altenburg

prof. dr Henry Rousso, Paryż

prof. dr Irina Scherbakowa, Moskwa

prof. dr Bernd Weisbrod, Göttingen

prof. dr Hermann Wentker, Berlin

prof. dr Wolfgang Wippermann, Berlin