Katalog towarzyszący wystawie (w języku niemeickim, angielskim, polskim i rosyjskim) mogą Państwo zamówić w księgarni internetowej Miejsca Pamięci Buchenwald.

 

W celu zamówienia egzemplarzy recenzenckich katalogu proszę się zwócić do Działu Prasowego i Promocji.

Katalog do wystawy Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna

Wydany przez Volkharda Knigge, Rikolę-Gunnara Lüttgenaua i Jensa-Christiana Wagnera na zlecenie Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora.

Wystawa ukazuje po raz pierwszy całą historię pracy przymusowej w czasach narodowego socjalizmu oraz jej skutki po 1945 r. Dowodzi, że praca przymusowa była zjawiskiem masowym: podczas drugiej wojny światowej
w narodowosocjalistycznych Niemczech i w krajach okupowanych pracowało przymusowo ponad 20 milionów ludzi z całej niemal Europy. Wyjaśnia, że praca przymusowa od początku była częścią rasistowskiego porządku społecznego państwa narodowosocjalistycznego: propagowana „wspólnota narodowa” i praca przymusowa wykluczonych – obie do niego należały.

Katalog dokumentuje ekspozycję w jej istotnych zarysach i prezentuje liczne, nieznane dotąd fotografie historyczne oraz dokumenty. Uzupełniające eseje naukowe oferują pogłębiony wgląd w badania na temat historii pracy przymusowej
i niewolniczej na rzecz Trzeciej Rzeszy.

 • Ilość stron: 268
  180 stron prezentacja wystawy
  80 stron artykułów naukowych
  190 ilustracji
 • Format: 20,5 x 27,5 cm
  broszura zszywana
 • Cena: 40 PLN
 • ISBN wydania polskiego: 978-3-935598-22-4