30 sierpnia 2010 r. rozpoczęto montaż wystawy w Muzeum Żydowskim w Berlinie.

Zdjęcie: Jens Imig; Źródło: gewerk design, Berlin

Pierwszy montaż modułów wystawy na miejscu ekspozycji w Muzeum Żydowskim w Berlinie.

Zdjęcie: Jens Imig; Źródło: gewerk design, Berlin

Zainstalowano pierwsze elementy ścienne (2 odcinek wystawy).

Zdjęcie: Jens Imig; Źródło: gewerk design, Berlin

Download

Dane techniczne wystawy plik do pobrania.

Dane techniczne

Powierzchnia ekspozycji wynosi przynajmniej 800 m². Przed jej instalacją
w poszczególnych lokalizacjach konieczne są intensywne konsultacje z kuratorami
i architektami. Po dopasowaniu do języka danego kraju wystawa pokazywana jest
w wersji dwujęzycznej; wymienne nośniki napisów zapewniają odpowiednią elestyczność. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych mediów możliwa jest prezentacja specyficznego doboru wydarzeń, szczególnie ważnych dla danego miejesca ekspozycji. Wszystkie nieżej wymienione urządzenia techniczne są integralną częścią wystawy.

Zapotrzebowanie na powierzchnię:

Minimalna powierzchnia ekspozycji 800 m²
(plus miejsce na składowanie opakowania do transportu wystawy = 100 m²)
Wysokość pomieszczenia: minimum 4 metry wysokości kondygnacji
Wytrzymałość podłoża: minimum 2,5 KN / m²
Pomieszczenia bez dostępu światła słonecznego lub zaciemnialne (zasłony)

Urządzenia elektryczne:

Zapotrzebowane napięcie 110 – 240 V
Rodzaj podłączenia: gniazdko wtykowe ze stykiem ochronnym
Obciążenie całkowite wynosi ok. 15 KW i jest podzielone na 35 obwodów zabezpieczonych do natężenia 16 A (zwłocznie)

Konstrukcje:

Konstrukcje stalowe z ram stalowych połączonych śrubami z zawieszonymi przesłonami z płyt meblowych MDF. Wszystkie konstrukcje mają klasę B1 zabezpieczenia przeciwpożarowego (są trudnozapalne).

  • 120 modułów (szerokość 1,08 m x wysokość 2,7 – 3,15 m x głębokość 0,5 m)
  • 93 pulpity mocowane do modułów
  • 12 dużych witryn

Objętość transportowa:

Objętość transportowa (6 ciągników siodłowych + 1 ciężarówka 7,5 t)
Podjazd dla ciężarówek (ok. 30 x 5 m + odpowiedni odstęp manewrowy)
Drogi rozładunku, dostępność: pomieszczenia na parterze lub winda ciężarowa 1000 kg

Czas montażu / demontażu:

Montaż = dwa tygodnie (= 14 dni roboczych)
demontaż = tydzień (= 7 dni roboczych)

Stacje z mediami:

Konstrukcje zawierają 71 stacji z mediami elektronicznymi:
39 stacji wideo składających się z odtwarzacza, monitora i elementu sieciowego
     (10 x 32" / 8 x 23"/ 4 x 19"/ 16 x 12")
32 stacje audio składające się z odtwarzacza, słuchawki w kształcie kielicha, pola klawiatury i elementu sieciowego
Wszystkie media typu „plug and play“, tzn. włącza się je i wyłącza przez proste podłączenie do zasilania.

Koszty:

Koszty instytucji wypożyczającej obejmują koszty transportu, montażu i demontażu oraz honorarium dla architekta planującego miejsce ekspozycji i związane z tym koszty podróży. Samo wypożyczenie jest bezpłatne.