Centralne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941–1945 w Moskwie.

Źródło: Centralne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, Moskwa 

Międzynarodową wystawę wędrowną pokazywano w czasie od 22 czerwca do 21 listopada 2011 roku w Centralnym Muzeum Wielkiej Wojny Ojjczyźnianej w Moskwie.

Źródło: Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora

Centralne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941–1945

Park Pobiedy 3
121170 Moskwa

info[at]poklonnayagora.ru
www.poklonnayagora.ru

Udana prezentacja międzynarodowej wstawy wędrownej poświęconej pracy przymusowej w narodowym socjaliźmie w Moskwie

Organizatorzy dokonują pozytywnej oceny pierwszej zagranicznej stacji wystawy wędrownej oraz współpracy rosyjsko -niemieckiej

21 listopada 2011 roku zakończył się pobyt międzynarodowej wystawy wędrownej „Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna” w Centralnym Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945 w Moskwie. Wystawę otwarto pod patronatem prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa i ówczesnego prezydenta RFN Christiana Wulffa 22 czerwca 2011 roku, w 70 rocznicę napaści Niemiec na Związek Radziecki. W ten sposób wystawa opracowana przez Fundację Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora, zainicjowana i wspierana przez fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ) wpisała się symbolicznie w kontekst porozumienia niemiecko-rosyjskiego.

Zaplanowane początkowo na koniec października zamknięcie wystawy w Moskwie zostało przełożone ze względu na wielkie zainteresowanie publiczności. Od momentu otwarcia odwiedziło ją ponad 20 000 zwiedzających, w tym liczne grupy szkolne, pedagodzy, pracownicy muzeów i oczywiście byli robotnicy przymusowi. Dla tych ostatnich wystawa stała się późnym symbolem uznania dla ich losów i przeżyć, o których po zakończeniu wojny nie mogli mówić ze strachu przed represjami. 88letni Mark Tilewicz, były więzień KL Sachsenhausen, powiedział: „U nas praktycznie zupełnie niezbadany jest rozdział historii, traktujący o życiu obywateli Związku Radzieckiego w obozach koncentracyjnych i o tym, jak tam cierpieli, zachowując wierność swojej ojczyźnie”.

Dzięki współpracy z pracownikami Centralnego Muzeum wystawa została poszerzona o eksponaty i wywiady z byłymi radzieckimi pracownikami przymusowymi, przygotowane specjalnie na rzecz moskiewskiej ekspozycji. „Praca przymusowa w narodowym socjaliźmie była niemiecką zbrodną na skalę europejską”, podkreślił dr Jens-Christian Wagner, kurator wystawy i kierownik Miejsca Pamięci KL Mittelbau-Dora. „Dlatego tematem tym trzeba zajmować się w kontekście transnarodowym. Wystawa w Moskwie pokazuje w modelowy sposób, do jakich wyników może doprowadzić wspólna wytężona praca.”

Wystawie towarzyszył bogaty program edukacyjny: Przed otwarciem autorzy wystawy spotkali się przy okrągłym stole z przedstawicielami rosyjskich grup poszkodowanych i zwązków kombatanckich. Wraz ze Stowarzyszeniem „Memoriał” przeprowadzono cykl seminariów dla nauczycieli historii i innych zainteresowanych, poświęcony kwestii nauczania o pracy przymusowej. W dniach 14-15 listopada w kooperacji z Niemieckim Instytutem Historycznym w Moskwie przeprowadzono konferencję pt. „Przymusowa praca dla Rzeszy Niemieckiej 1941-1945. Praktyka i pamięć w niemieckiej i rosyjskiej perspektywie”. Centralne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnienej 1941-1945 oferowało poza tym grupom szkolnym zwiedzanie wystawy pod opieką przewodników oraz organizowało spotkania ze świadkami historii dla pedagogów i młodzieży.

Federalna Państwowa Instytucja Kulturalna „Centralne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941–1945“
(odpowiedzialne za treść prologu)

Dyrektor muzeum
Władimir Iwanowicz Zabarowskij

Pierwszy Wicedyrektor
Aleksandr Juriewicz Tatułow

Wicedyrektor ds. wystaw
Wiktor Nikołajewicz Skrjabin

Sekretarz naukowy
Serafima Iwanowna Gorbunowa

Kierownik działu wystaw i badania konfliktów zbrojnych i wojen w latach 1930–1940
Nikołaj Aleksandrowicz Jakuba

Wicedyrektor ds. pracy kulturalnej i edukacyjnej
Michaił Michajłowicz Michalczew

Kierownik działu prasowego
Aleksandr Nikołajewicz Klepikow

Koordynacja projektu i budowa wystawy
Centrum Muzealnictwa Republiki GIM
Dyrektor generalna: Olga Albertowna Sokołowa
Główny koordynator projektu: Witalij Iwanowicz Sokołow

Dział administracyjny
Wicedyrektor ds. administracyjnych: Władimir Anatoliewicz Anisimow

Wsparcie techniczne
Wicedyrektor ds. wsparcia technicznego: Andriej Vasiliewicz Fetisow

Produkcja Druki/Zaproszenia
Centrum wydawniczo-drukarskie August Borg: Anastasija Orłowa

Centrum Informacji Muzealnej
Wadim Gienadiewicz Osiejko

Przy wsparciu przez
Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej
Ministerstwo Spraw Zewnętrznych Federacji Rosyjskiej
Nadzwyczajnego i Upełnomocnionego Ambasadora Federacji Rosyjskiej w Niemczech, Władimira Michajłowicza Grinina
Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej